D.I.T.A

Ingvild Deila Syntropia

img

Ingvild Deila Syntropia

Profile Information

  • First Name:   Ingvild
  • Last Name:   Deila Syntropia
  • Gender:   f
  • Acting Age:   27 - 37
  • Languages:   Norwegian: native-language

Talent Tags